התקשרו עכשיו: 04-8342111

info@ivf-4u.com

ART – ראשי תיבות של Assisted Reproduction Technology . שם כולל עבור מכלול הטכנולוגיות המסייעות בטיפולי הפוריות .

IVF – ראשי תיבות של In Vitro Fertilization הוא המונח האנגלי ל הפריה חוץ
גופית . ( מה שמכונה בשפה עממית – ” הפריה במבחנה ” ) .
בתהליך ההפריה החוץ גופית נשאבות הביציות מגוף האישה ומופרות במעבדה
ע”י הזרע . בהמשך התהליך מוחזרים העוברים הנוצרים לרחם האישה .

ICSI – ראשי תיבות של Intra Cytopasmic Sperm Injection . פירושו –
הזרקת זרע לתוך הציטופלסמה של הביצית.
הפעולה נעשית באמצעות מיקרומניפולציה תחת מיקרוסקופ ומאפשרת הפרית ביציות גם כאשר יש זרעונים בודדים בספירת זרע או בביופסיה מהאשך .

TESE – ראשי תיבות של Testicular Sperm Extraction .פירושו – דגימת האשך
בניתוח .
הפעולה נעשית לצורך הפריה ב ICSI אצל גברים אשר בבדיקת זרע רגילה לא
נמצא אצלם אף תא זרע בשל ( אזואוספרמיה ) . קימות שיטות נוספות לחיפוש
זרע בשל באשכים של גברים עם אזואוספרמיה. ( TESA MESA ועוד ) .

IUI – ראשי תיבות של Intra Uterine Insemination . פירושו – הזרקת הזרע לתוך
חלל הרחם ( במסגרת טיפולי פוריות ) .
כדי שאפשר יהיה להזריק את הזרע לתוך חלל הרחם הוא צריך לעבור הכנה
מיוחדת . בד”כ מדובר בזרע של בן הזוג אך ניתן לעשות הכנה דומה גם לזרע
שנתרם לבנק הזרע ע”י תורם .

השבחה – שם “סלנג” לפעולת הכנת הזרע לקראת החדרתו לרחם האישה.
במסגרת התהליך מופרד הזרע מהנוזל שבו הוא נמצא ומונח בתוך מדיום
שמאפשר החדרתו לתוך הרחם ומופרדים תאי הזרע התקינים ובעלי התנועה
הטובה מהתאים המתים והפתולוגיים ( ככל הניתן ).

AID – ראשי תיבות של with Donor Artificial Insemination . פירושו – הזרעה
עם זרע מתורם.

AZH – ראשי תיבות של Assisted Zona Hatching . פירושו – ניקוב המעטפת של
העובר המכונה באנגלית ZONA PELLUCIDA , לצורך הקלה על בקיעתו
מהמעטפת.
הפעולה נעשית תחת מיקרוסקופ בשיטות שונות ( לייזר, חומר ממיס , ובצורה
מכאנית ) , בקבוצה מוגדרת של מטופלות שבה הוכח שהפעולה מגדילה את
הסיכוי להריון .

PGD – ראשי תיבות של Preimplantation Genetic Diagnosis .פירושו – איבחון
גנטי טרום השרשה .
הפעולה נעשית על תא/תאים שנלקחים מהעובר ונבדקים בדיקה גנטית לפני
החזרת העובר לרחם . מטרת הפעולה לאבחן בעיה גנטית בעובר או לבחור מבין
מספר עוברים את העוברים התקינים מבחינה גנטית להעברה לרחם .

POOLING – איסוף והקפאה של זרע לצורך גיבוי.
הפעולה נעשית במסגרת טיפולי IVF לגברים בעלי ספירת זרע מאד מאד
נמוכה כדי למנוע מצב שבו ביום שאיבת הביציות לא ימצא זרע כלל.
במספר קטן של מקרים ניתן ע”י פעולת האיסוף להימנע מהצורך בניתוח TESE .

חשיפה קצרה – שיטת הפריה ב IVF רגיל , אשר בגלל יתרונותיה הולכת ומחליפה את
השיטה הישנה המקובלת עדיין בחלק גדול מיחידות ה IVF .
עקרונות השיטה מתבססים על חשיפה קצרה ככל האפשר של הביציות לזרע , בצלוחית ההפריה, בצורה כזאת שלא תפגע באחוז ההפריה אך יחד עם זאת תמנע את הנזקים הנובעים מחשיפה ממושכת מדי .

בדיקת זרע – בדיקה המתבצעת לצורך הערכת איכות הזרע . בבדיקה נבדקים מדדים
שונים ורבים אך העיקריים הם שלושה :
1. ריכוז – מספר תאי הזרע לנפח של סמ”ק.
2. תנועה – אחוז התאים הנעים מתוך סה”כ תאי הזרע.
3. צורות פתולוגיות – % התאים בעלי המבנה הלא תקין מסה”כ תאי הזרע.

השראת ביוץ – טיפול תרופתי שמטרתו לגרום להבשלה של יותר מאשר ביצית אחת
שמתרחש במחזור ביוץ רגיל – כדי להגביר את סיכויי ההצלחה של הטיפול. הגברת הביוץ מושגת ע”י שתי תרופות : איקקלומין וקבוצת תכשירים המכילים בתוכם את ההורמונים המפעילים את השחלה FSH LH- .

FSH , LH – שני ההורמונים המופרשים מבלוטת יותרת המוח ומפעילים את השחלה אצל
האישה והאשך אצל הגבר . משתמשים בהורמונים אלה בצורתם הטבעית או
בצורה המיוצרת בהנדסה גנטית במעבדה להשראת ביוץ .

PROLACTIN – ” הורמון החלב ” מופרש ע”י בלוטת יותרת המוח ובדרך עקיפה
משפיע על פריון האישה .

TSH- ההורמון המפעיל את בלוטת התריס . מופרש ע”י בלוטת יותרת המוח ומשפיע
בדרך עקיפה על פוריות האישה .

E2- 17 בטא אסתרדיול הוא הורמון ה”נשי” ,אסתרוגן מופרש מהשחלה ע”י תאי הגרנולוזה בזקיק. בטיפולי פריון בודקים אותו לצורך ניטור הביוץ יחד עם אולטראסאונד זקיקים.

PROGESTERONE- פרוגסטרון הוא “הורמון הביוץ” מופרש מהשחלה מתאי הגרנולוזה בזקיק לאחר הביוץ. ע”מ לבדוק אם היה ביוץ במחזור מסוים ,מקובל לבדוק רמתו בדם 8 ימים אחרי הביוץ.

OHSS- ראשי תיבות של Ovarian Hyper Stimulation Syndrome – פירושו
גירוי יתר שחלתי . מצב שבו התגובה השחלתית לגירוי ע”י התרופות להשראת
ביוץ חורגת מעבר לתגובה הרצויה .

לפרוסקופיה – פעולה ניתוחית בהרדמה כללית שבמהלכה מוחדרים מכשירים דרך
חתכים קטנים בדופן הבטן אל חלל הבטן והאגן . הפעולה יכולה להיות
אבחנתית לאיתור בעיות פוריות מכאניות או ניתוחית לתיקונן. כמובן
של פעולה שימוש בתחומים אחרים .

היסטרוסקופיה – פעולה ניתוחית בהרדמה כללית שבמהלכה מוחדר מכשיר אופטי דרך צואר הרחם לתוך חלל הרחם והדגמת החלל . הפעולה יכולה להיות אבחנתית בלבד או ניתוחית לכריתת פוליפ , מחיצה והדבקויות .

פורפסור מרתה דירנפלד
מומחית לרפואת נשים ומיילדות
רח' הירקון 6.
עיר חיפה (ישראל)
טלפון: 04-8342111

info@ivf-4u.com

חייגו כעת