What do i do

ותחומים נוספים:

אי פריון האשה והגבר, הזרעה תוך רחמית, הפריה חוץ גופית, תרומת ביציות, פונדקאות, ייעוץ אמצעי מניעה,

התקן תוך רחמי, גיל המעבר, בדיקות גניקולוגיות שגרה ומעקב ועוד.